Ettevõttest, toodangust ja soolaravist

Indium Top OÜ toodang tootemärgistusega Iiris kujutab endast mitut artiklit:

  • soolageneraatorid,
  • soolakambrid,
  • soolakookonid.

Need tooteliigid on loodud eesmärgiga kindlustada patsientide hingamisteede või naha allergiliste haiguste efektiivne soolaravi.

Sellised haigused väljenduvad mitmel moel, näiteks köha, nohu, külmetus, nahaärritused jms nähud.

Harilikult tehakse soolaravi toatemperatuuril vähese õhuliikumisega kuivas soolakambris või soolakookonis, s.t erilises hermeetiliselt suletud ruumis, mille mikrokliima on lähedane looduslikule soolakoopale: temperatuur 20-24 C°, niiskus 40-60%.

Lisaks soolakoopa mikrokliimale soolakambris või soolakookonis on kuiva soolaaerosooli (õhu ja soolatolmu segu) keskkond kontsentratsiooniga alates 0,5 kuni 20 mg/m³.

Soolakambri konstruktsioon

Soolakamber peab võimalikult sarnanema looduslikule kuivale soolakoopale:

  • sisaldama piisaval hulgal soola,
  • olema puhas, kuiv, hästi ventileeritav ja hermeetiline,
  • kindlustama komfortsed tingimused igale patsiendile (mugav lamamistool, eraldatus naabrist jms),
  • kõikidele patsientidele võrdsete ravitingimuste kindlustamiseks kehtivad soolakambrite kohta järgmised piirangud: patsientide hulk kollektiivse soolaravi ajal kuni 10; soolakambri pindala ei pea ületama 22 m²; soolakambri ruumala peaks olema 50 m³ piires.

Meie toodangust

OÜ Indium Top esmaülesandeks on “Iiris”-soolageneraatorite ja
“Iiris”-soolakookonite väljatöötamine, autorikaitse, tootmine, müük ja teenindamine kõigis maailma riikides. Müük ja teenindamine peaks igas riigis toimuma eksklusiivsete esindajate kaudu.

Igal esindajal peab olema kogemustega kvalifitseeritud meeskond, kelle
ülesandeks on soolakambrite ehitamine, seadmete installeerimine, väljaõpe,
teenindus jne. Erandina, kui mõnes riigis puudub ametlik esindus, on OÜ Indium Top valmis täitma kõik esindaja kohustused oma jõududega ja samas välja õpetama tulevase esindaja meeskonna.

Tooted “Iiris” vastavad eurostandardite ja euromeditsiini aparatuuri nõuetele. Autoriõigused on registreeritud 96 riigis.