Soolaravi uurimistöö Helena lastepolikliinikus, Horvaatias

Detsembris, 2011.aastal said kokku kolm motiveeritud osapoolt, kes otsisid võimalusi esimeseks ametlikuks haloteraapia-alaseks uurimistööks laste peal. Need osapooled olid:

  • IIRIS halogeneraatorite tootja
  • Natalis Samobor (IIRISe esindaja Horvaatias)
  • „Helena“ lastekliinik ja selle arstid, eriti Dr G. Gunek Mačukat.

Enne uurimistöö algust külastasid Horvaatia osapooled ka Eestit ning tutvusid, kuidas siin soolaravi kasutatakse. Külastati Käo keskust, Põlva haigla taastusravi osakonda jt IIRIS soolakambreid.

Uurimistöö eesmärgiks oli jälgida soolaravi mõjusid lastel, keda vaevab: astma, pollinoos, obstruktiivne bronhiit, atoopiline dermatiit, kõrvapõletik, larüngiit ja krooniline nohu. Kokku jälgiti 73 last vanuses 5 kuud kuni 18 aastat.

Uurimistöö meetod: soolaravi soolakookonis ja soolakambris.

Kasutuses olnud seadmed (halogeneraatorid): IIRIS-136 ja IIRIS-35 kuiva-soolaaerosooli generaatorid.

Loe uurimistöö inglisekeelset kokkuvõtet SIIT !